Topper du årets fotokonkurrence?

Temaet i 2020 er naturligvis På toppen – med Dansk Vandrelaug. Tag kameraet med og find det motiv, der indfanger en toptur med DVL bedst.

Om toppen er 2 eller 170 meter er mindre væsentligt. Dommerkomiteen præmierer som regel billeder med vandrere på – allerhelst forfra, men det er helt op til fotografen at udvælge de bedste toptur-øjeblikke.

Konkurrencebetingelser

Reglerne er enkle – du skal være medlem af Dansk Vandrelaug, og du må højst uploade tre billeder til konkurrencen.

Dine konkurrencefotos skal være taget på en DVL-toptur eller til et DVL-topmøde.

Det bør navngive hvert foto med et unikt sigende navn og skrive på hvilken DVL-toptur billedet er taget.

Du kan uploade billeder fra den 19. januar og frem til den 5. december, hvor toptursprojektet slutter.

Det er muligt at skifte ud blandt de tre billeder indtil deadline. Det kræver blot, at du sletter et billede, inden du uploader et nyt.

Tag årets bedste toptur-billede – der er fine præmier til nr. 1, 2 og 3 fra Friluftsland!

Husk, at have persondatalovgivningen (GDPR) i baghovedet, når du fotograferer. Som Datatilsynet skriver, er ”det afgørende, at de personer, der er på billedet, ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.

Tidligere sondrede lovgivningen imellem, om det var en enkeltperson, der var portrætteret (hvilket krævede samtykke) eller et såkaldt situationsbillede. Nu beror det på, ”en helhedsvurdering af billedet og formålet med offentliggørelsen”. Som et eksempel på billeder, der som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke, nævner Datatilsynet ”billeder optaget under en fritidsklub eller forenings udfoldelse af aktiviteter”. (se mere på datatilsynet.dk).

Konkurrencen er åben for medlemmer af Dansk Vandrelaug. Medlemmer af dommerkomiteen, Styrelsen, ansatte i sekretariatet samt personer i disses husstand kan dog ikke deltage.

De indsendte foto bedømmes anonymt af en dommerkomite bestående af de fotokyndige medlemmer: Vita Gregersen Nielsen, Karen Schmolke, Jan Adler Nissen og Christian Lauritzen samt landsformand Steen Kobberø-Hansen.

Vi forudsætter, at Dansk Vandrelaug må benytte alle fotos indsendt til konkurrencen i medlemsbladet VandreLiv, på dvl.dk og andet trykt eller elektronisk materiale om DVL efter gældende regler om offentliggørelse af billeder.

Bedømmelsen af de indsendte fotos forventes afsluttet i december, hvorefter der træffes aftale om dag og sted for præmieoverrækkelse. Resultatet offentliggøres på dvl.dk og Facebook og bliver omtalt i VandreLiv nr. 2, 2021.