Konkurrencebetingelser

Tag årets bedste maritime vandrefotos og send dem ind til Fotokonkurrencen 2018. Så har du chancen for at vinde en af præmierne og få dit billede offentliggjort i VandreLiv og på hjemmesiden!

I år handler fotokonkurrencen om Maritime Vandringer, så du har hele perioden fra 24. marts til 21. oktober til at tage dit præmiefoto og uploade det på hjemmesiden senest mandag den 22. oktober.

Temaet kan udlægges bredt, men glem ikke at få vandrer(e) og noget vand med i billedet. Brug fantasien, og lad os få del i dine resultater. Husk nu at se billedet, før du trykker på knappen.

Dine konkurrencefotos skal være taget på en DVL-tur eller til en DVL-event.

Konkurrencen er åben for medlemmer af Dansk Vandrelaug. Medlemmer af dommerkomiteen, Styrelsen, ansatte i sekretariatet samt personer i disses husstand kan dog ikke deltage.

Du kan uploade dine bedste vandrefotos i perioden 24. marts til 22. oktober 2018.

Du kan højst uploade tre billeder i konkurrenceperioden ved først at logge ind, og herefter vælge menuen Fotokonkurrence 2018. Ved login skal du bruge dit DVL medlemsnummer som Brugernavn og dit postnummer som adgangskode. Du kan finde disse oplysninger bag på medlemsbladet VandreLiv.

Når du har uploaded 3 billeder og ønsker du at ændrer i dine billeder, skal du først slette et tidligere uploadet billede, før du får lov til at uploade et nyt billede.

Det anbefales at navngive hvert billede med et unikt sigende navn og meget gerne med en angivelse af stedet.

Vi forudsætter, at Dansk Vandrelaug må benytte alle fotos indsendt til konkurrencen i medlemsbladet VandreLiv og på hjemmesiden www.dvl.dk eller andet trykt eller elektronisk materiale om DVL efter gældende regler om offentliggørelse af billeder.

De indsendte fotos bedømmes anonymt af en dommerkomite bestående af landsformanden Steen Kobberø-Hansen bistået af fotokyndige medlemmer.

De tre bedst placerede fotos præmieres med gavekort til Friluftsland.

Bedømmelsen af de indsendte fotos forventes afsluttet primo december, hvorefter der træffes aftale om dag og sted for præmieoverrækkelse. Resultatet offentliggøres på hjemmesiden og på Facebook og bliver omtalt i VandreLiv nr. 2, 2019.