Konkurrencebetingelser

Reglerne for at deltage er enkle: Du skal være medlem af DVL, du kan højst uploade tre billeder og de skal være taget på en DVL-vandretur. Og så foretrækker den uvildige dommerkomite billeder med mennesker på.

Det bør navngive hvert foto med et unikt sigende navn og skrive på hvilken DVL vandretur billedet er taget.

Du kan uploade billeder fra den 24. april og frem til den 24. oktober 2021.

Det er muligt at skifte ud blandt de tre billeder indtil deadline. Det kræver blot, at du sletter et billede, inden du uploader et nyt.

Tag årets bedste billede – der er fine præmier til nr. 1, 2 og 3 fra Friluftsland!

Husk, at have persondatalovgivningen (GDPR) i baghovedet, når du fotograferer. Som Datatilsynet skriver, er ”det afgørende, at de personer, der er på billedet, ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.

Tidligere sondrede lovgivningen imellem, om det var en enkeltperson, der var portrætteret (hvilket krævede samtykke) eller et såkaldt situationsbillede. Nu beror det på, ”en helhedsvurdering af billedet og formålet med offentliggørelsen”. Som et eksempel på billeder, der som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke, nævner Datatilsynet ”billeder optaget under en fritidsklub eller forenings udfoldelse af aktiviteter”. (se mere på datatilsynet.dk).

Konkurrencen er åben for medlemmer af Dansk Vandrelaug. Medlemmer af dommerkomiteen, Styrelsen, ansatte i sekretariatet samt personer i disses husstand kan dog ikke deltage.

De indsendte foto bedømmes anonymt af en dommerkomite bestående af de fotokyndige medlemmer: Karen Schmolke, Vita Gregersen Nielsen, Jan Adler Nissen og Christian Lauritzen samt landsformand Steen Kobberø-Hansen.

Vi forudsætter, at Dansk Vandrelaug må benytte alle fotos indsendt til konkurrencen i medlemsbladet VandreLiv, på dvl.dk og andet trykt eller elektronisk materiale om DVL efter gældende regler om offentliggørelse af billeder.

Bedømmelsen af de indsendte fotos forventes afsluttet i december, hvorefter der træffes aftale om dag og sted for præmieoverrækkelse. Resultatet offentliggøres på dvl.dk og Facebook og bliver omtalt i VandreLiv nr. 2, 2022.