Konkurrencebetingelser

Konkurrencen er åben for medlemmer af Dansk Vandrelaug. Medlemmer af dommerkomiteen, Styrelsen, ansatte i sekretariatet samt personer i disses husstand kan dog ikke deltage.

Dine konkurrencefotos skal være taget på en DVL-tur eller til en DVL-event.

Du kan uploade dine bedste vandrefotos i perioden 1. juli til 23. oktober 2017.

Fotokonkurrencen 2017 har som tema ”Vandrere i det grønne”. Det er naturligvis åbent for fortolkninger, men betinger dog, at fotoet indeholder vandrer(e) og natur helt eller delvist!

Du kan højst uploade tre billeder i konkurrenceperioden. Hvis du uploader et fjerde foto,skal du først slette et tidligere uploadet billede, så det hele tiden er dine tre senest uploadede fotos, der er med i konkurrencen.

Vi forudsætter, at Dansk Vandrelaug må benytte alle fotos indsendt til konkurrencen i medlemsbladet VandreLiv og på hjemmesiden www.dvl.dk eller andet trykt eller elektronisk materiale om DVL efter gældende regler om offentliggørelse af billeder.

De indsendte fotos bedømmes anonymt af en dommerkomite bestående af landsformanden Steen Kobberø-Hansen bistået af disse fotokyndige medlemmer: Vita Gregersen Nielsen, Alan Christensen, Jan Adler Nissen, Jan Valeur og Jørgen Bresson.

De tre bedst placerede fotos præmieres med gavekort til Friluftsland.

Bedømmelsen af de indsendte fotos forventes afsluttet primo december, hvorefter der træffes aftale om dag og sted for præmieoverrækkelse. Resultatet offentliggøres på hjemmesiden og på Facebook og bliver omtalt i VandreLiv nr. 2, 2018.